Gerçek Kişiler

- Kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b.)
- İkametgahınızı belirleyici evrak (elektrik, su, doğalgaz vb. Faturalar ya da ikametgah belgesi)
- Gelir belgesi


Tüzel Kişiler

- İmza sirküleri
- Vergi levhası
- Nüfus cüzdanı
- Mali tablolar (bilanço, gelir tablosu)
- Ticaret sicil gazetesi
- Faaliyet belgesi

(*) Gerekli durumlarda, kredilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi adına belirtilen evraklara ilave ek dökümanlar talep edilebilir.